> cursusjaar 2013


Cursus 'Het Genot als Kompas van ons Brein'
- de Balans tussen Nuttige Beloning en Ziekelijke Verslaving


Verslag van de HOVO cursus, Groningen, 2013


Deze cursus was gewijd aan het beloningsysteem in onze hersenen dat in belangrijke mate bijdraagt tot ons functioneren en nuttige bijdragen levert aan ons leven en overleven, zoals motivatie en initiatief. Cursus ‘Tijd en ervaring'

- een multidisciplinaire cursus over tijd


Die Zeit im Grunde, die Zeit, die ändert doch nichts an den Sachen. Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding.


In deze cursus worden verschillende aspecten van de tijd en de tijdsbeleving behandeld, zoals de ongrijpbaarheid van de tijd, de verwondering erover en de vrees ervoor. Maar ook vele andere aspecten van het fenomeen 'tijd' zullen door verschillende sprekers aan de orde worden gesteld.

(zie hier voor meer informatie en programma)