SAS Discussiegroepen


SAF & SAS-discussiegroepen en SAF-HOVO-cursussen


Algemene organisatie van discussie groepen en cursussen:

Op basis van de huidige structuur is het mogelijk drie à vier multidisciplinaire SAS-discussiegroepen in actie te hebben. De vorming van discussiegroepen is ontstaan tijdens de beginperiode van de Senioren Academie Faculteit (SAF) en geschiedt veelal  ‘bottum up’, doordat de initiatiefnemers na een voorbereidende bespreking van het betreffende onderwerp een groep om zich heen formeren. Op basis van het gekozen onderwerp wordt dan binnen de groep meer definitief de groepsgrootte, de samenstelling van de groep en het gewenste vergaderschema vastgesteld.

Er zijn binnen de SAF & SAS verschillende typen discussiegroepen mogelijk. Zo kan een groep besluiten om een relatief lange reeks van besprekingen te hebben voor het uitdiepen van het desbetreffende onderwerp, om vervolgens het besproken thema rijp te maken voor een HOVO-cursus. De leden van deze groepen verzorgen zelf veelal de beoogde  colleges in de cursus. Zij kunnen ook sprekers van buiten met een speciale expertise uitnodigen. Een discussiegroep kan een beperkt aantal vergaderingen ter voorbereiding van een cursus nodig hebben om vervolgens het programma aan te bieden voor een HOVO-cursus.

De groepsgrootte is meestal 8 tot 12 personen; dit is uiteraard afhankelijk van het onderwerp. 

De kosten verbonden aan de bijeenkomsten van de discussiegroep, die dus ‘extra’ zijn in vergelijking met andere cursussen die in het kader van de HOVO gegeven worden, zullen binnen een daartoe ter beschikking gesteld budget van de SAS, gedragen worden door de Senioren Academie/HOVO. Dit betreft het huren van een ruimte voor de besprekingen van de discussiegroep, koffie en thee.

Sprekers en organisatoren/coördinatoren krijgen een contract aangeboden door de Stichting Seniorenacademie.

Over het algemeen wordt het op prijs gesteld dat hand-outs van de betreffende colleges ter beschikking van de cursisten worden gesteld via de HOVO-website of tijdens de colleges.

Voorstellen voor discussieonderwerpen en gerelateerde cursussen dienen in verband met de planning besproken te worden met het SAS presidium en met de HOVO directeur, mevr. J. Kampman.