SAS LidmaatschapHet lidmaatschap van de SAS staat open voor emeriti en oud-docenten van de RuG, oud-docenten van Noordelijke Hogescholen en deelnemers aan de discussiegroepen van de SAF & SAS.

Per ultimo 2020 telt de SAS 88 geregistreerde leden.

De kosten van het lidmaatschap van de Sociëteit: een contributie à € 50 per jaar en de kosten van eigen verteringen tijdens de bijeenkomsten.
NB: Op verzoek van het Bestuur van de Stichting en genoodzaakt door de financiële gevolgen van de corona-crisis gedurende 2020 en daarna, is voor 2021 en mogelijk 2022, de ondersteuning gestopt en derhalve de contributie (tijdelijk) verhoogd tot  € 50,00 per jaar.